Specialisté na obchodní právo

S čím Vám můžeme pomoci v rámci řešení obchodních záležitostí? 

Naší prioritou je oplácet klientům důvěru, s kterou nám svěřují své obchodní případy. Zakládáme si na zodpovědném a profesionálním přístupu při budování dlouhodobých pozitivních vztahů, bez nichž by žádná spolupráce nebyla možná. Zajistíme Vám ty nejlepší spolehlivé a zkušené právníky se specializací na obchodní právo, které pro úspěšné uzavření obchodu potřebujete mít na Vaší straně.

Správní právo 

Jsme připraveni Vás zastupovat ve všech záležitostech, jednáních a řízeních před orgány státní správy i samosprávy. Můžete se na nás s důvěrou obrátit, pokud potřebujete sepsat podání k některému ze správních úřadů, případně domáhat se ochrany před jejich nesprávným postupem správní žalobou či kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.

Pravidelně zastupujeme své klienty především v řízeních o přestupcích, stavebních řízeních, před živnostenskými úřady nebo Českou obchodní inspekcí. Rádi Vám pomůžeme také s přípravou na licenční řízení před specializovanými orgány.

Stavební právo a developerské projekty

Oblast stavebního práva a developerských projektů je jedním z hlavních oborů, kterému se naše kancelář dlouhodobě věnuje.

Na základě individuálních potřeb našich klientů připravujeme a sjednáváme veškeré smluvní podklady potřebné pro realizaci a užívání staveb (např. smlouvy o dílo, kupní smlouvy, rezervační smlouvy apod.). Stejně tak se specializujeme na spornou agendu a vymáhání nároků vyplývajících ze smluv o dílo, mimo jiné zejména na problematiku předávání staveb a víceprací, kde pravidelně dosahujeme vysokého procenta úspěšnosti. Poskytujeme právní a investiční poradenství při posouzení záměru investování do developerských projektů a zajišťujeme veškerou právní dokumentaci pro celou oblast přípravy výstavby až po samotnou realizaci projektu.  

Veřejné zakázky

Naše kancelář se specializuje také na poskytování veškerých právních služeb v oblasti práva veřejných zakázek, přičemž našimi klienty jsou nejen dodavatelé, ale také zadavatelé veřejných zakázek.

Kromě přípravy samotných nabídek či zadávacích dokumentací, zejména s ohledem na formální a obsahové náležitosti a požadavky stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek, zajišťujeme našim klientům také veškerý potřebný servis spojený se zadávacím řízením (jako například komunikace s protistranou zadávacího řízení, otázky týkající se kvalifikace a způsobilosti, změny závazků apod.).

V dnešní době není možné bez právníka uzavřít obchod tak, aby se předešlo následným hrozícím potížím s tím spojených. Buďte vždy o krok napřed!  

S čím Vám dál můžeme pomoci?

  • právní poradenství související se zakládáním a vedením obchodních společností
  • fúze a akvizice obchodních společností
  • převody obchodních podílů včetně odborného posouzení právních rizik (tzv. due diligence)
  • příprava a zpracování právních stanovisek včetně vyhodnocení optimálního řešení
  • vymáhaní pohledávek, revize zajištění pohledávek a posouzení jejich dobytnosti
  • vyhotovení veškeré smluvní dokumentace ke všem druhům nemovitostních transakcí včetně dokumentace související s jejich financováním a zajištěním
  • právní služby v oblasti developerských projektů včetně odborného posouzení právních rizik (tzv. due diligence)
  • vyhotovení smluv s projektanty, architekty, stavebním dozorem, zhotovitelem nebo se správcem stavby
  • poradenství v oblasti posouzení investičního záměru do developerských projektů
  • konzultace v oblasti zadávání veřejných zakázek pro oblast stavebnictví, nemovitostí a poskytování služeb

S čím Vám můžeme pomoci?

Vyplňte všechny potřebné údaje, přiložte dokument a my se vám ozveme do 24 hodin.

DV & Partners 

Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize. Získáte nadhled a praktická řešení. S naší podporou Vám to půjde lépe. Získáte strategického partnera.