Další služby

KAŽDÝ PŘÍPAD JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ. POMŮŽEME VÁM HO VYHRÁT!

Peníze, obchod

 • Právní pomoc v případě finančních potíží
 • Zakládání obchodních společností, spolků a nadací
 • Sepisování smluv a dokumentů
 • Zastupování před úřady
 • Zastupování při ekexučních řízeních
 • Zastupování při dědických řízeních

Rodinné vztahy

 • Právní pomoc při rozvodech a otázkách péče o děti
 • Právní pomoc občanům v důchodovém věku
 • Právní pomoc svobodným či rozvedeným matkám
 • Právní pomoc s řešením vztahů rozvedených rodičů
 • Právní pomoc se sepisováním závětí a majetkoprávních vztahů s tím souvisejících

Oblasti práva

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • správní právo
 • insolvenční řízení
 • exekuční řízení
 • právo sociálního zabezpečení